експертизи

Действайки въз основа на съответните процедури и инструкции, решаваме медицински инциденти, възникнали във връзка с дисфункционалността и дефектите на медицинската апаратура.

От експертните мнения, изготвяни в нашите лаборатории се възползват застрахователни компании, прокуратури и съдилища.