технически прегледи

MASZ NIEAKTUALNY PRZEGLĄD?

SKORZYSTAJ Z PRZEGLĄDÓW P&P CITO

 

Компанията P&P CITO извършва професионални технически прегледи на медицинското оборудване, тестове за безопасност, тестове за правилното функциониране, тестване на електромагнитното поле, поддръжка на оборудването, калибриране, легализация и други, а също така и издаваме писмени потвърждения за текущото състояние на ефективността и безопасността на оборудването и аксесоарите.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

P&P CITO – Serwis sprzętu medycznego

технически прегледи

Развитието на технологиите благоприятства на въвеждането на нови решения и в областта на медицинското оборудване. Електронното медицинско оборудване, което се използва както в лечението, така и в диагностиката, може да представлява потенциален риск за пациентите и персонала.

Загрижена за безопасността на вашето оборудване, персонала и пациентите, нашата компания се е сдобила с високо специализирани устройства за измерване, отговарящи на изискванията на стандарта зе безопасност EN 60601, по отношение на медицинското електрическо оборудване. Благодарение на тези устройства сме в състояние за бързо и надеждно определяне състоянието на техническата безопасност на Вашата медицинска техника.

Компанията P&P CITO извършва професионални технически прегледи на медицинското оборудване, тестове за безопасност, тестове за правилното функциониране, тестване на електромагнитното поле, поддръжка на оборудването, калибриране, легализация и други, а също така и издаваме писмени потвърждения за текущото състояние на ефективността и безопасността на оборудването и аксесоарите.

Съгласно Закона от 20 май 2010 г. потребители на медицински изделия са длъжни да запазват изключителна грижа при избор, монтаж, стартиране, проверка и поддръжка, и по-специално да се съобразяват с инструкцията за употреба, предоставена от производителя. Което по-подробно е описано в глава 11.

Технически контрол на апаратите е много важен, защото липсата на такъв задължава потребителите да носят отговорност за евентуални инциденти, които могат да доведат до нараняване на пациента. Редовно извършените технически прегледи и поддръжка помагат значително да се намали риска от сериозна авария.

* Тестове за електрическа безопастност на медицинска апаратура съгласно с EN 60601

Технически прегледи на медицинско оборудване

Тестове за електрическа безопастност на медицинска апаратура съгласно с EN 60601

Развитието на технологиите благоприятства на въвеждането на нови решения също и в областта на медицинското оборудване. Електронното медицинско оборудване, което се използва както в лечението, така и в диагностиката, може да представлява потенциален риск за пациентите и персонала.

Загрижена за безопасността на вашето оборудване, персонала и пациентите, нашата компания се е сдобила с високо специализирани устройства за измерване, отговарящи на изискванията на стандарта за безопасност EN 60601, по отношение на медицинското електрическо оборудване. Благодарение на тези устройства сме в състояние за бързо и надеждно определяне състоянието на техническата безопасност на Вашата медицинска техника.

Съгласно Закона от 20 май 2010 г. потребители на медицински изделия са длъжни да запазват изключителна грижа при избор, монтаж, стартиране, проверка и поддръжка, и по-специално да се съобразяват с инструкцията за употреба, предоставена от производителя. Което по-подробно е описано в глава 11.

Технически контрол на апаратите е много важен, защото липсата на такъв задължава потребителите да носят отговорност за евентуални инциденти, които могат да доведат до нараняване на пациента. Редовно извършените технически прегледи и поддръжка помагат значително да се намали риска от сериозна авария.

* Технически прегледи съгласно стандарта 60601 – рехабилитационно оборудване