AKTUALNOŚCI

19 września 2012

Министерство на здравеопазването следи ситуацията в наводнените райони

          От Центровете за спешна медицинска помощ в засегнатите области към Министерство на здравеопазването не е подадена информация за необслужени адреси и непроходими за екипите пътища.
      РЗИ Бургас и РЗИ Шумен не съобщава за затруднения, свързани сорганизацията на структурите си и с контрола на общественото здраве.

Автор: http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=4477