AKTUALNOŚCI

19 września 2012

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 29 и 30 януари т. г. ще се проведе семинар за професионалистите, работещи в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества. Семинарът е организиран от Националния център по наркомании, като акцент е работа с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици.
Целта на семинара е да се подобри работата в областта на превенцията, както и да се създаде база данни с добри практики, които да бъдат приложени на национално ниво. По същността си превенцията е активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и подпомагане изграждането на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословния начин на живот и здравето у човека, като основният акцент на дейностите е върху младите хора и общности в риск.
Поканени да участват са представители на: Министерство на здравеопазването; Министерство на образованието и науката; Министерство на вътрешните работи; Министерство на младежта и спорта; Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове към тях; Регионална здравна инспекция – София и РЗИ – София област; Столичен Регионален инспекторат по образованието, Национален център по обществено здраве и анализи и др.
Събитието ще се проведе в гр. София, хотел „Родина“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 8.
Началото е предвидено за 29 януари 2015 г.;10 часа, а заключителната част за 30 януари 2015 г., 14 часа.

Автор: http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=4473

27.01.2015