МЕДИМ – 300 апарат за електротерапия

SKU: ed3412c66515 Kategoria:

Opis

МЕДИМ – 300 е многофункционален апарат за електротерапия с широко приложение във физиотерапията.         МЕДИМ – 300 генерира нискочестотни токове с възможност за работа с:

галваничен ток;

шест вида диадинамичен ток (MF, DF, RS, CP, LP, MP) с база галаваничен ток;

фарадичен и неофарадичен ток;

четири вида монополярни импулсни токове с регулиране параметрите на импулсите – продължителност, пауза и брой на модулации за минута;

два вида средночестотни токове, модулирани с ниска честота;

терапевтични процедури (програми) – записани и избираеми от клиента, с 3 фази с различни видове ток.

 

Като апарат за електротерапия МЕДИМ – 300 разполага с вградени програми, бутони на лицевия панел с оптимизирани функции и визуализация на задаваните режими. Медицинско оборудване от такъв клас Ви дава възможност за широко приложение и Ви е в помощ при терапията на различни заболявания като:

заболявания на периферната система;

заболявания и последствия от увреждания на ЦНС;

заболявания и травми на опорно-двигателния апарат;

заболявания на стомашно чревния тракт;

хронични възпалителни процеси в различни органи и тъкани;

гинекологични заболявания и др.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Галваничен ток – 0 – 60 mA

Диадинамичени токове – 0 – 60 mA

Фарадичен ток – 0 – 60 mA

Неофарадичен ток – 0 – 60 mA

Ток на Котс – 0 – 60 mA

Правоъгълни, триъгълни и експоненциални импулси

Продължителност на импулса – 10ms до 999ms

Пауза – 1,2,3 и 5 пъти продължителността на импулса

Модулация – 5,6,8,10,20 и 30 пакета импулси за min

TENS импулси

Продължителност на импулса – 50 us до 999 us

Носеща честота – 1Hz до 500Hz

Форма на модулационния сигнал – правоъгълна, експоненциална, триъгълна и синусоидална

Електродиагностика с правоъгълни и триъгълни импулси – реобаза и хронаксия; акомодационен квотиент; снемане на I/t криви