Парен автоклав SEA-12 Runyes Клас В

Opis

Парен автоклав SEA-12 Runyes Клас В

Клас В

цифров дисплей

тройна вакуум

мощ 1400W

Mаксимални температури:121°С, 134°С

Размери на камерата:250 x 355 mm

Габаритни размери:680 x 550 x 495 mm