Парен автоклав SEA-12 Runyes Клас N

Opis

Парен автоклав SEA-12 Runyes Клас Н

Клас В

цифров дисплей

Обем на камерата – 12л.

Mаксимални температури:121°С, 134°С