CAS 2000B AB Scan Офталмологичен ултразвуков АВ скенер

SKU: 660303fb52ec Kategoria:

Opis

 Oфталмологичен ултразвуков АВ скенер CAS 2000B

 

– Съвместимо USB 2.0

– Ултразвукова диагностична станция

– Мобилен

– Пабота: Windows XP, Windows 7

– Сива скала: 256 градации

 

А сканер:

– Трансдюсер 10 MHz, фиксационна точка

– Точност: 0,05 мм

– Измервани параметри: ACD, дебелина на лещата, дължина на стъкловидното тяло,

аксиална дължина, средна и стандартна девиация

IOL формули: SRK/IISRK/T, Holladay, SCDK, HofferQ, Haigis

Режим на работа: автоматично, ръчно

 

В сканер:

– Трансдюсер 10 MHz

– Ъгъл на сканиране 53°

– Дълбочина на сканиране 0-60мм

– Сива скала: 256 градации

– Режимите на сканиране: B, B+B, B+A