KENTAMED 1E Високочестотна електрохирургия

Opis

KENTAMED 1E Високочестотна електрохирургия

 

KENTAMED 1E е интелигентен микропроцесорен апарат за електрохирургия, който се характеризира с функционалност, надеждност, удобство при работа и безопасност при употреба.

Камерата разполага с максимална изходна мощност от 100W и 5 +1 работни режима, които позволяват на хирурга да постига широк спектър от ефекти върху меката тъкан.

Работните режими се делят на две групи:

 

Група I – група от режими за рязане (жълт цвят), включваща:

  • Pure CUT – гладко рязане
  • Blended Cut – смесено рязане с по-висока степен на коагулация.

 

Група II – Група коагулационни режими (син цвят), включваща:

  • Contact COAG – контактна коагулация,
  • SPRAY COAG – безконтактна коагулация, повърхностна коагулация на тъкани чрез искрови зауствания / коагулация на аерозолни частици,
  • COAG Bipolar – биполярна и микро-биполярно коагулация.

Всеки режим има свои настройки за изходната мощност, изписвани на цифров LED дисплей – трицифрени индикатори за всяка група. Последно въведените настройки на мощността се съхраняват в цифровата памет. Апаратът може да се активира чрез бутон или педал. За да се увеличи безопасността на пациента, апаратът е оборудван със специални сензори и системи, реагиращи при прегряване на апарата (OH), грешка в мощността (PF) и система за мониторинг на пасивния електрод (система NEMSY). Ако стойността на някой от параметрите превишава нормите, настъпва незабавно спиране на изходната мощност, стартира звукова индикация и се появява информация на предния панел на апарата.

 

 

Технически параметри:

 

 

Максимална изходна мощност

Крест фактор

 

Макро режим

Микро режим

 

Гладко рязане

100W/500 Ω

1.6

Смесено рязане

100W/500 Ω

2.1

Контактна коагулация

100W/300 Ω

3.0

Спрей коагулация

10W/5000 Ω

7.0

Биполярна коагулация

80W/100 Ω

35W/100 Ω

1.5

Работна честота

460kHz

Модулираща честота

33

Безопасност за пациента

Система NEMSY (Neutral Electrode Safety System)

Активиране

Двоен педал / двубутонна ръкохватка

Размери [mm]

255 х 215 х 85

Тегло [kg]

5

 

Гаранация: 24 месеца