KENTAMED RF-B високочестотна електрохирургия

Opis

KENTAMED RF-B високочестотна електрохирургия

 

KENTAMED RF-B е интелигентен, контролиран от микропроцесор апарат за електрохирургия. Той се характеризира с функционалност, ефективна работа, удобство на използване и повишена безопасност за пациентите.

Работната честота на апарата е 4 MHz, максималната изходна мощност – 130W, а 6 режима на работа и позволява на хирурга да постигне широк спектър от ефекти в третираната тъкан. KENTAMED RF-B дава възможност за гладко рязане и лека коагулация (без карбонизация), както и силно рязане и коагулация, когато това изисква рязане на по-голям брой тъкани.

 

Режим на работа на апарата се дели на 2 групи (полета):

 

  • Група I – Група режим за рязане (жълто поле), която включва:

Fine Cut (гладко рязане) – гладко рязане с ниска карбонизация, щадящи тъканите;

Heavy Cut (смесено рязане) – дава възможност на хирурга за рязане на различни видове тъкани;

Bi Cut (биполярно рязане) – много прецизно рязане, при използване на специални биполярни инструменти.

  • Група II – Група коагулационни режими (синьо поле), кочто включва:

Soft Coag (мека коагулация) – мека и дълбока монополярна коагулация, наричана понякога „бяла коагулация”, тъй като не карбонизира тъканите;

Forced Coag (форсирана коагулация) – бърза, карбонизираща коагулация;

Bi Coag (биполярна коагулация) – мека биполярна коагулация, с помощта на подходящ инструмент е възможно затварянето на малки кръвоносни съдове.

 

Таймер – Активираният таймер, след определено от оператора време, автоматично изключва електрзахранването на активния електрод. Работата на таймера се отнася до всички режими на работа. Ако е изключен, а апаратът работи твърде дълго, то след 10, 15 и 20 секунди се активира звуков сигнал. След 25 секунди Автоматично настъпва изключване на изходната мощност на апарата.

Всеки режим има свои настройки за изходна мощ, които се изписват на дигитален дисплей LED (един 3-цифрен показател за определена група). Цифрова памет запазва последната настройка на мощността. Апаратът се активира ръчно (двубутонна ръкохватка) или с двуфункционен педал.

 

 

 

За повишаване безопасността на пациента апаратът е оборудван със сензори, които реагират на прегряване (OH), повреда на захранване (PF). Използвана е също така и система за мониторинг на неутралния електрод (Система NEMSY). Ако стойността на някой от параметрите превишава нормите, настъпва незабавно спиране на изходнта мощност, включва се звъковия сигнал и се появява информация на предния панел на апарата.

 

KENTAMED RF-B – технически параметри

 

 

Максимална изхонда мощност

Крест фактор

Fine CUT (гладко рязане)

130W / 150 Ω

1.5

Heavy CUT (смесено рязане)

130W / 450 Ω

1.6

Bi CUT (биполярно рязане)

130W / 150 Ω

1.5

Soft COAG (мека коагулация)

130W /  50 Ω

1.5

Forced COAG (форсирана коагулация)

100W / 600 Ω

3.8

Bi COAG (биполярна коагулация)

130W / 50 Ω

1.5

Работна честота [MHz]

4

Модулираща честота [KHz]

33

Безопастност за пациента

Система NEMSY (Neutral Electrode Safety System)

Начин за задействане

Двуфункционен педал / двубутонна ръкохватка

Размери (Ш x Д x В) [mm]

280 x 430 x 150

Тегло [kg]

12.7