MAG – 30C PLUS Апарат за магнитотерапия

SKU: cf48d27c2bfc Kategoria:

Opis

Апаратът MAG-30C plus“ е съвременна медицинска техника от ново поколение, функционален и лесен за употреба. Такъв вид медицинско оборудване е предназначено за магнитотерапия на цялото тяло.

MAG-30C plus работи с променливи нискочестотни магнитни полета чрез прилагане на различни по вид и размери индуктори.

 

Този медицински апарат намира приложение в рехабилитацията и физиотерапията. С „MAG-30C plus“ успешно се третират следните заболявания:

    хирургични и травматологични заболявания;

    сърдечно-съдови заболявания;

    заболявания на опорно-двигателния апарат;

    неврологични заблявания;

    заболявания на дихателните пътища;

    дерматологични заболявания;

    заболявания на УНГ и др.

Не инвазивният метод на лечение с магнитотерапия дава възможност лечението с медицинската техника от такъв вид ефикасно да се прилага едновременно или последователно с други терапии. При тези условия безпроблемно можете да комбинирате лечението с „MAG-30C plus“ с терапия с лазер,, електротерапия с диадинамичен или интерферентен ток, иглотерапия, терапия с лечебна кал или минерална вода и др

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Честота на магнитно поле – 1 – 100 Hz

Магнитна индукция – от 2 до 40 mT

Режим 1 – ИММП (ИМПУЛСНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ)

Форма на модулационния сигнал – правоъгълна

Продължителност на импулса – от 0,1 до 10 s

Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9

Режим 2 – ЧММП (ЧЕСТОТНО МОДУЛИРАНО МАГНИТНО ПОЛЕ)

Честота на модулация – от 1 до 100 Hz

Време за промяна на честотата(импулс) – от 5 до 200 s

Пауза – от 5 до 200 s

Режим 3 – ПИМП (ПРАВОЪГЪЛНО ИМПУЛСНО МАГНИТНО ПОЛЕ)

Продължителност на правоъгълния импулс – от 0,1 до 10 s

Съотношение импулс-пауза – от 1:1 до 1:9

Процедурен таймер – от 5 до 30 min

Вградени програми за терапия – 60

Клас на защита срещу поражение от електрически ток – БДС 63/1-90..ІІ

Степен на защита срещу поражение от електрически ток – приложена част BF

Степен на вътрешна защита по БДС – IPX0

Захранващо напрежение – 220 V/50 Hz